Wat levert het op?

Home/Wat levert het op?

Innovators

U kunt uw tijd, energie en geld maar één keer uitgeven… hoe weet u dat u het juiste doet? Door al van te voren een inschatting te maken van wat uw innovatie straks tijdens de invoering in de praktijk tegenkomt. Daar kunt u vervolgens op anticiperen – hetzij tijdens de ontwikkeling met ‘design for implementation’, hetzij in uw ‘go-to-market’ strategie. Dit bespaart u veel tijd, energie en geld! De moeite van het invullen van de casus meer dan waard, zo leert de ervaring. Een ingevulde casus is bovendien een pracht van een showcase om het gesprek met Business Developers en Financiers aan te gaan. Tot slot is de casus een ideale onderlegger voor marketing en sales.

Business Developers

Vaak zijn er meerdere wegen naar Rome, oftewel meerdere innovaties die beloven de oplossing te bieden die u zoekt. Welke innovatie is de beste voor u en uw organisatie? De LSH Portal helpt u kiezen. Daartoe kunt u zelf de innovaties invoeren, maar u kunt dit ook laten doen door de innovator. Succes- en faalfactoren, maar ook eventuele blinde vlekken en mooimakerij komen glashelder naar voren.

Implementatie Projectleiders

Met zoveel implementatieprojecten die mislukken, is uw positie niet te benijden. Zet de LSH Portal in om grip te krijgen op de kruiwagen vol stakeholders waar u mee te maken heeft! Zo kunt u de weg van de meeste acceptatie – en dus minste weerstand – kiezen. En weet u ook welke interventies deze weg optimaal plaveien.

Financiers

Iedere innovator ziet zijn innovatie door een roze bril en verkoopt u grote beloftes. Hoe scheidt u het kaf van het koren? De LSH Portal, in te vullen door de innovator, helpt u daarbij op twee manieren. Ten eerste wordt de innovator door het invullen als het ware ‘street wise’ gemaakt over de harde praktijk waar de innovatie straks in moet functioneren. Dat scheelt u veel uitleg en wellicht ergernis. Aan de andere kant is de innovator een expert op zijn eigen gebied en u niet. Zijn ingevulde casus in de LSH Portal brengt u snel op vlieghoogte en geeft u de gelegenheid eventuele luchtballonnen door te prikken.

Business Coaches

Innovatieprogramma’s, incubators, ondernemersnetwerken – er zijn vele initiatieven in Nederland om innovators te begeleiden. Als coach heeft u met de LSH Portal een pracht van een tool in handen om deze begeleiding te structureren en te richten op het enige succes dat er toe doet: succes in de dagelijkse praktijk en dus ook in zakelijke zin. Want gebruik x marge = rendement!