Wat is LSH Portal?

Home/Wat is LSH Portal?

Implementatiekracht

In de LSH Portal meet u de IMPLEMENTATIEKRACHT van innovaties in de Life Sciences & Health. Hoe gaat de innovatie het straks in de dagelijkse praktijk doen, als deze in die praktijk wordt geïmplementeerd? Door de LSH Implementation Analyzer in te vullen, kunt u deze vraag beantwoorden.

De LSH Portal is mogelijk gemaakt door het HUMANIMAL – ONE HEALTH programma van de provincie Flevoland. Achter de LSH Portal draait de LSH Implementation Analyzer, een speciale software omgeving die is ontwikkeld door Implementation IQ.

Database

De LSH Portal biedt op basis van een goedgevulde database van wensen, eisen, stakeholders en stakeholderprofielen zicht op:

  • Alle betrokkenen bij de implementatie en hun wensen en eisen.
  • Het belang dat zij aan elke wens/eis hechten.
  • In hoeverre uw innovatie tegemoet komt aan iedere wens/eis.
  • De investering in de verandering per betrokkene.
  • De mate van acceptatie door elke betrokkene.
  • Het totaalbeeld: de succeskansen en -uitdagingen van de innovatie.

Meer informatie over de methodiek van LSH Portal.

Workshop

De LSH Portal vereist een speciale manier van denken, de nodige tijd om in te vullen en het vermogen en de wil tot zelfreflectie. Om dit alles te borgen, begint u altijd eerst met een Implementation Analyzer Workshop en krijgt u daarna ook 2 uur persoonlijke begeleiding.

Meer informatie over de kosten en eventuele tegemoetkomingen daarin in wat kost LSH Portal.