Methodiek

Home/Methodiek

Stakeholders centraal

Bij de invoering van een innovatie in de praktijk zijn de stakeholders bepalend voor succes – of falen. Dat zijn de mensen die met de innovatie gaan werken of erdoor ‘geraakt’ worden. Kortom, iedereen die ermee te maken krijgt. Onze stelling: ieder van deze stakeholders kan een hindermacht vormen voor een succesvolle implementatie. Een stakeholder heeft wensen én eisen: in het algemeen en in relatie tot de innovatie in het bijzonder. De mate waarin de innovatie aan deze wensen en eisen voldoet, bepaalt de mate waarin de stakeholder de innovatie positief of negatief waardeert.

Daarnaast brengt elke innovatie een verandering met zich mee. Dat kan een verandering in het werk zijn, maar ook de noodzaak om zich in te lezen en zich het gebruik van de innovatie eigen te maken. Stakeholders die met deze veranderingen te maken krijgen, moeten dus in de innovatie investeren. Is deze investering te hoog, dan zullen zij hindermacht uit (willen) oefenen.

De LSH Implementation Analyzer meet van iedere stakeholder zowel diens waardering als investering – en daarmee de kans dat de stakeholder de innovatie omarmt of juist van zich af wil houden.

Wensen en eisen

Wat zijn dan die wensen en eisen van al die stakeholders en hoe komt u daar achter? Hier helpt de Implementation Analyzer u een handje. Implementation IQ, de ontwikkelaar van de Implementation Analyzer, doet sinds 2011 zelfstandig en met verschillende partners onderzoek naar de implementatie van innovaties. Dit heeft een bibliotheek van wensen en eisen van stakeholders opgeleverd – eerst in de zorg en nu in het LSH domein. Momenteel zijn dit er in totaal maar liefst 130, een aantal dat groeit naarmate gebruikers vanuit hun specifieke kennis van hun stakeholders meer wensen en eisen invoeren.

Typerend voor de verschillende stakeholders is hun eigen profiel van wensen en eisen. Een dierenarts zal bijvoorbeeld heel andere wensen en eisen hebben ten aanzien van een innovatie dan een Big Pharma bestuurder. Wij verzamelen de door eerdere gebruikers aangemaakte profielen van wensen en eisen en stellen die als templates beschikbaar voor volgende gebruikers.

Kennis delen

Dit alles staat de gebruiker van de LSH Portal ter beschikking om er zijn eigen casus mee in te kleuren en hem te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van zijn innovatie. Let wel, alle informatie in de LSH Portal is anoniem en generiek; deze is nooit terug te leiden naar individuele innovaties.

Het met elkaar verzamelen en vervolgens delen van deze informatie is de grote kracht van de LSH Portal: de gebruiker krijgt de kennis van vele andere innovaties uit het verleden, wat hem helpt de implementatiekracht van zijn innovatie te vergroten. Door zelf deel te nemen helpt hij op zijn beurt de toekomstige innovators.

Zie ook geheimhouding.